Voor hen die een goede basiskennis van het product bier nodig hebben in de horeca of in de groot- of detailhandel.
Ook geschikt voor hen die een hobbymatige interesse in bier hebben.

  • De StiBON opleiding Bierambassadeur 1 behandelt de basis van bier.
  • Kent de eigenschappen van de belangrijkste biertypen.
  • Weet welke factoren een biertype bepalen (granen, hopgebruik, kruiden en gistingsmethode).
  • Kan de belangrijkste procedures benoemen voor de ontvangst, opslag, verkoop en het serveren van bier.
  • Begrijpt de basis voor het maken van proefnotities en kan de belangrijkste biertypen onderscheiden tijdens een blindproeverij.

Meld je nu aan voor de StiBON Bierambassadeur 1 opleiding

Deelnemers aan de opleiding Bierambassadeur 1 dienen aan te geven in welke plaats ze de opleiding bij voorkeur willen volgen. Wij adviseren je snel aan te melden voor de opleiding voordat deze is volgeboekt. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding wordt uiterlijk 10 dagen van te voren aangegeven of deze doorgaat of niet. Wacht niet te lang met aanmelden. Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.

Je kunt je inschrijven voor de volgende opleidingen:

Nieuwe online opleiding: StiBONline voorjaar 2022

StiBON Bierambassadeur 1 StiBONline
Startdatum 17 januari 2022


Lopende online opleidingen najaar 2021 (digitaal):

StiBON Bierambassadeur 1 StiBONline
Startdatum 25 oktober 2021

EXTRA ONLINE LESSEN 2021:
startdatum 6 december


Lopende opleidingen najaar 2021 (fysiek):

StiBON Bierambassadeur 1 Eindhoven
Startdatum 20 september 2021 (Gestart)

StiBON Bierambassadeur 1 Arnhem
Startdatum 21 september 2021 (Gestart)

StiBON Bierambassadeur 1 Haarlem
Startdatum 27 september 2021 (Deze opleiding is volgeboekt en gestart)

StiBON Bierambassadeur 1 Rotterdam
Startdatum 28 september 2021 (Gestart)

StiBON Bierambassadeur 1 Amstelveen
Startdatum 2 november 2021 (deze opleiding is volgeboekt en gestart)

StiBON Bierambassadeur 1 Gulpen in 3 dagen
Startdatum 22 november 2021 (Deze opleiding is volgeboekt en geweest)


English course 2021:

StiBON Beer Ambassador 1 Engels
Starts September 13, 2021 (This course is fully booked)Verwachte opleidingen voorjaar 2022:

StiBON Bierambassadeur 1 Assen
Verwacht: medio februari 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Bierambassadeur 1 Gulpen – drie daagse opleiding
Verwacht: 16, 17 en 18 mei, 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Bierambassadeur 1 Leiden
Verwacht: medio februari 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Bierambassadeur 1 Maastricht
Verwacht: begin februari 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Bierambassadeur 1 Tilburg
Verwacht: eind februari 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Bierambassadeur 1 Utrecht
Verwacht: medio februari 2022. Inschrijven nog niet mogelijk.

StiBON Summer School: – drie daagse opleiding

Verwacht: eind juli en eind augustus. Inschrijven nog niet mogelijk.


StiBON Beer Ambassador 1 Engels
Expected: Autumn 2022. When interested, email info@stibon.nl


Examen

Als je je aangemeld hebt voor een opleiding is het examen gratis.
Het examen wordt niet afgenomen op de locatie waar de lessen zijn: er zijn verschillende locaties in het land waar de examens worden afgenomen, we proberen u zo dicht mogelijk bij uw woonplaats in te delen.


Vier tot zes weken voor het examen ontvang je via de mail een uitnodiging voor het examen. Hierin staat verder informatie m.b.t. het examen, zoals locatie, tijd, de longlist, waar je eventueel de bieren kunt bestellen en wat je mee moet nemen (o.a. ID). De longlist is een lijst van de 20 bieren die mogelijk op het examen kunnen komen. Deze longlist is voor elk examen anders.


Wanneer je geslaagd bent voor het examen krijg je een diploma. Je bent geslaagd als je minimaal 28 punten hebt behaald voor de theorie en minimaal 8 punten voor het proef gedeelte.
Om door te gaan naar StiBON Bierambassadeur 2 moet je minimaal 32 punten hebben behaald voor de theorie en minimaal 8 punten voor het proef gedeelte.

Indien je geslaagd bent voor het examen maar je hebt niet genoeg punten om door te gaan naar StiBON Bierambassadeur 2, is het mogelijk een herexamen te doen voor het theorie gedeelte. De kosten hiervoor bedragen € 60,– ex . BTW (€ 72,60 incl. BTW).

Hier kun je je aanmelden voor een herexamen of een examen StiBON Bierambassadeur 1.

Aanmelden examens.

Certificaat

Wie vijf lesavonden heeft gevolgd en niet voor het examen slaagt krijgt een certificaat als bewijs van deelname. Het afleggen van het examen is niet verplicht, maar het met succes afleggen ervan is wel een voorwaarde om door te mogen gaan naar Bierambassadeur 2.

Doorstromen Niveau 2

Voor wie al een grondige basiskennis van bier heeft en meteen wil ‘instromen’ bij Bierambassadeur 2 bestaat de mogelijkheid om alleen het examen Bierambassadeur 1 af te leggen. De examenkosten zijn in dat geval €175,- ex. BTW (€ 211,75 incl. BTW) inclusief het lesboek. Let wel, onderschat het examen niet. De drempel om toegelaten te worden tot Bierambassadeur 2 is hoog en de examenstof pittig.

Kosten

De kosten voor de StiBON opleiding Bierambassadeur 1 bedragen € 535,- ex. BTW (€ 647,35 incl. BTW). Dit bedrag is inclusief het lesboek met daarin het benodigde studiemateriaal, de te proeven bieren tijdens de fysieke lessen en het examen. Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste les uitgereikt.

Lidmaatschap alumni netwerk StiBA.

Bij inschrijving voor de StiBON opleiding Bierambassadeur 1 kun je aangeven of je lid wil worden van het alumni netwerk StiBA. Als je de opleiding succesvol afgerond hebt, sta je ingeschreven als StiBA lid. StiBA organiseert een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten of interessante excursies. StiBON Bieropleidingen BV neemt tot wederopzegging de contributie voor haar rekening. Het lidmaatschap is daarmee minimaal twee jaar gratis voor de deelnemer.

Inschrijving is niet vrijblijvend

LET OP: deze inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering zijn kosten verbonden waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afzeggen.
Zie hiervoor punt 4 t/m 10 van onze Algemene Voorwaarden.

Bekijk hier het:

voorbeeldexamenvragen
Antwoorden voorbeeldvragen
Examenreglement
Klachtenregeling

Register now for the StiBON training in English.

We advise you not to wait too long to register for the English StiBON training. If there are not enough applications for the program, it will be indicated at least 10 days before the starting date whether the training will proceed or not.

You are eligible to take part in the training in the order of registration.

When registering for the StiBON Beer ambassador 1 training, you can choose whether you would to become a member of the StiBA alumni network. Once you have completed the course successfully, you are registered as a StiBA member. StiBA organizes network meetings or interesting excursions a few times a year. StiBON Bieropleidingen BV will pay the contribution until cancellation. Membership is therefore free for the participant for at least two years.

PLEASE NOTE: registering is not free of charge. In the event of cancellation, costs are involved, the amount of which depends on the time of cancellation. See point 4 t0 10 of our General Terms and Conditions (in Dutch).

More information: https://stibon.nl/opleiding/speciale-opleidingen/

Training schedule: https://stibon.nl/stibon-beer-ambassador-1-english/

Terug naar opleidingen