StiBON verzorgt hoogwaardige en interessante opleidingen voor (aspirant) professionals in de bierwereld en hen die zich daarmee verbonden voelen. Sinds de oprichting in 2009 is StiBON uitgegroeid tot een begrip in haar vakgebied.

De opleiding bierambassadeur niveau 1 is opgezet voor iedereen die een goede basiskennis van het product bier nodig heeft. Ook geschikt voor hen die een hobbymatige interesse in bier hebben.

  • De StiBON opleiding Bierambassadeur 1 behandelt de basis van bier.
  • Kent de eigenschappen van de belangrijkste biertypen.
  • Weet welke factoren een biertype bepalen (granen, hopgebruik, kruiden en gistingsmethode).
  • Kan de belangrijkste procedures benoemen voor de ontvangst, opslag, verkoop en het serveren van bier.
  • Begrijpt de basis voor het maken van proefnotities en kan de belangrijkste biertypen onderscheiden tijdens een blindproeverij.

Meld je nu aan voor de StiBON Bierambassadeur 1 opleiding

Deelnemers aan de opleiding Bierambassadeur 1 dienen aan te geven in welke plaats ze de opleiding bij voorkeur willen volgen. Wij adviseren je snel aan te melden voor de opleiding voordat deze is volgeboekt. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding wordt uiterlijk 10 dagen van te voren aangegeven of deze doorgaat of niet. Wacht niet te lang met aanmelden. Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.Aankomende opleidingen zomer 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Summerschool Everdingen
Startdatum maandag 12 augustus 2024

Aankomende opleidingen najaar 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Enschede (verwacht)
Startdatum maandag 16 september 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Utrecht
Startdatum maandag 17 september 2024

StiBON Beer Ambassador 1 English
Starting date Monday 23rd of September 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Haarlem
Startdatum maandag 23 september 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Den Haag
Startdatum dinsdag 24 september 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Eindhoven
Startdatum dinsdag 1 oktober 2024

StiBON Bierambassadeur 1 Driedaagse Texel
Startdatum maandag 18 november 2024


Lopende opleidingen:

Er zijn op dit moment geen lopende opleidingen.


De opleidingen worden verzorgd door StiBON Bieropleidingen BV, de examens door Stichting Bieropleidingen Nederland (StiBON).


English course 2023/2024:

We are hosting StiBON Beer Ambassador level 1 in English this fall. The lessons will start on the 23rd of September 2024.

See StiBON Beer Ambassador 1 for more information.


Examen

Als je je aangemeld hebt voor een opleiding is het examen gratis.
Het examen wordt niet afgenomen op de locatie waar de lessen zijn: er zijn verschillende locaties in het land waar de examens worden afgenomen, we proberen u zo dicht mogelijk bij uw woonplaats in te delen.

Vier tot zes weken voor het examen ontvang je via de mail een uitnodiging voor het examen. Hierin staat verder informatie m.b.t. het examen, zoals locatie, tijd, de examenbierlijst, waar je eventueel de bieren kunt bestellen en wat je mee moet nemen (o.a. ID). De examenbierlijst is een lijst van de 20 bieren die mogelijk op het examen kunnen komen. Deze examenbierlijst is voor elk examen anders.

Wanneer je geslaagd bent voor het examen krijg je een diploma. Je bent geslaagd als je minimaal 28 punten hebt behaald voor de theorie en minimaal 8 punten voor het proef gedeelte.
Om door te gaan naar StiBON Bierambassadeur 2 moet je minimaal 32 punten hebben behaald voor de theorie en minimaal 8 punten voor het proef gedeelte.

Indien je geslaagd bent voor het examen maar je hebt niet genoeg punten om door te gaan naar StiBON Bierambassadeur 2, is het mogelijk een herexamen te doen voor het theorie gedeelte.
De kosten hiervoor bedragen per 1 januari 2023 €115,- ex. BTW (€139,15 incl. BTW).

Hier kun je je aanmelden voor een herexamen of een examen StiBON Bierambassadeur 1.

Certificaat

Wie vijf lesavonden heeft gevolgd en niet voor het examen slaagt krijgt een certificaat als bewijs van deelname. Het afleggen van het examen is niet verplicht, maar het met succes afleggen ervan is wel een voorwaarde om door te mogen gaan naar Bierambassadeur 2.

Doorstromen Niveau 2

Voor wie al een grondige basiskennis van bier heeft en meteen wil ‘instromen’ bij Bierambassadeur 2 bestaat de mogelijkheid om alleen het examen Bierambassadeur 1 af te leggen. De examenkosten zijn in dat geval per 1 januari 2024 €244,- ex. BTW (€295,24 incl. BTW) inclusief het lesboek. Let wel, onderschat het examen niet. De drempel om toegelaten te worden tot Bierambassadeur 2 is hoog en de examenstof pittig.

Kosten

De kosten voor de StiBON opleiding Bierambassadeur Niveau 1 bedragen per 1 december 2023 €631,41 ex BTW (€764,- incl. BTW). Dit bedrag is inclusief het lesboek met daarin het benodigde studiemateriaal, de te proeven bieren tijdens de fysieke lessen en het examen. Het lesmateriaal wordt tijdens de eerste les uitgereikt.

Lidmaatschap alumni netwerk StiBA.

Bij inschrijving voor de StiBON opleiding Bierambassadeur 1 kun je aangeven of je lid wil worden van het alumni netwerk StiBA. Als je de opleiding succesvol afgerond hebt, sta je ingeschreven als StiBA lid. StiBA organiseert een paar keer per jaar netwerkbijeenkomsten of interessante excursies. StiBON Bieropleidingen BV neemt tot wederopzegging de contributie voor haar rekening. Het lidmaatschap is daarmee minimaal twee jaar gratis voor de deelnemer.

Inschrijving is niet vrijblijvend

LET OP: deze inschrijving is niet vrijblijvend. Bij annulering zijn kosten verbonden waarvan de hoogte afhankelijk is van het tijdstip van afzeggen.
Zie hiervoor punt 4 t/m 10 van onze Algemene Voorwaarden.

Bekijk hier:

Voorbeeldexamenvragen
Antwoorden voorbeeldvragen
Examenreglement
Klachtenregeling

Terug naar opleidingen