De leslocatie’s zijn.
De Graansilo, Griffeweg 4a, Groningen.
Brouwerij Martinus, Kostersgang 32-34, Groningen.
 Café de Toeter, Turfsingel 6, Groningen.