Diepgaand begrip van verschillende biertypen en hun gastronomische toepassing.
Uitgebreide vaardigheden inzake proeven en beschrijven van bieren.

Kennis van de belangrijkste biertypen. Kunnen benoemen welke factoren een biertype bepalen: granen, hopgebruik, gistingsmethode. Gedegen vaardigheden inzake proeven. Bedoeld voor hen die een goede basiskennis van het product bier nodig hebben in de horeca of in de groot- of detailhandel. Ook geschikt voor hen die een hobbymatige interesse in bier hebben.

Het succesvol voltooien van het Niveau 2 opleiding betekent dat de deelnemer:

 • Twintig biertypen kan beschrijven in eigen woorden en twee voorbeelden per biertype kan noemen.
 • Zes biertypen – van de behandelde (twintig) biertypen – blind kan onderscheiden.
 • Een evenwichtige bierkaart kan opstellen.
 • Zelf professionele bierproeverijen kan organiseren en leiden.
 • Kan benoemen welke factoren invloed hebben op een biertype.
 • Vier graansoorten voor bier kan onderscheiden en hun effect op het uiteindelijke bier kan benoemen.
 • Vijf moutsoorten voor bier kan onderscheiden en hun effect op het uiteindelijke bier kan benoemen.
 • Vijf belangrijke hopsoorten kan noemen en het effect op de geur en smaak kan benoemen.
 • De belangrijkste bierlanden en de eigenschappen van hun biertypen kan benoemen.
 • Alle stappen in het mout en brouwproces in eigen woorden kan beschrijven en in eenvoudige woorden kan uitleggen.
 • De informatie op het etiket kan interpreteren en uitleggen.

Competenties om deel te kunnen nemen aan Niveau 2:

Het examen Niveau 1 met voldoende resultaat te hebben behaald (examens).

Meld je nu aan voor de StiBON Bierambassadeur 2

Deelnemers aan de opleiding StiBON Bierambassadeur 2 dienen aan te geven in welke plaats ze de opleiding bij voorkeur willen volgen. Wij adviseren je snel aan te melden voor de opleiding voordat deze is volgeboekt. Bij te weinig aanmeldingen voor een opleiding wordt uiterlijk 10 dagen van te voren aangegeven of deze doorgaat of niet. Wacht niet te lang met aanmelden. Je komt in volgorde van aanmelding voor een opleidingsplaats in aanmerking.


Nieuwe opleidingen

StiBON Bierambassadeur 2 Gulpen
Startdatum 29 september

StiBON Bierambassadeur 2 Utrecht
Startdatum 31 oktober


Lopende opleidingen:

StiBON Bierambassadeur 2 Groningen Deze opleiding is gestart.

StiBON Bierambassadeur 2 Amstelveen Deze opleiding is gestart.


Als je de opleiding Niveau 2 met goed gevolg hebt afgerond met minimaal 36 punten voor de theorie en 8 punten voor het proefgedeelte, bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan het internationale examen Biersommelier van de Bier Kultur Haus in Obertrum (N3 specialisatie).

Kosten Niveau 2

De kosten voor de opleiding Toegepaste Bierkennis voor het leerjaar 2022 bedragen € 1236,60,- ex. BTW (€ 1.496,29 incl. BTW)
Dit bedrag is inclusief studiemateriaal, het brouwen van een bier, de te proeven bieren tijdens de les en de examen kosten.

Bekijk hier:

Examenreglement
Klachtenregeling

Terug naar opleidingen