Les 6: Gist

Waalse Kerk Walenpleintje 157, Amsterdam

Docent: André van der Zee

Les 6: Gist.

Big Belly Bar Prinsenkade 3, Breda

Docent: André van der Zee

Les 6: Gist.

Gulpener Proeflokaal Rijksweg 19A, Gulpen

Docent: André van der Zee

Les 10: Bier aan tafel.

Gulpener Proeflokaal Rijksweg 19A, Gulpen

Docenten: Henri Reuchlin en Arvid Bergström.